top of page
Let’s talk

Let’s talk

כל האמת בקופסה – משחק שאלות מהנה!

יש לכם דקה אחת לענות על השאלה שעל הקלף: לומר את האמת שבלב, או להמציא סיפור דמיוני.

המשתתפים האחרים צריכים לנחש איפה האמת, בעזרת הקלפים שלהם.

המנצח- היצירתי ובעל האינטואיציה החזקה ביותר.

משחק של שאלות, צחוקים, הנאה והעצמה!

    bottom of page