top of page
לינק
 • לינק

  חושבים שאתם מכירים אותו/אותה?

  הייתם רוצים להכיר יותר?

  כל משתתף בתורו הופך עיגול שאלה- "מה קופץ לי לראש כשאני חושב על..?"

  והמשתתף השני צריך לנחש איזו תגובה מתאימה לו!

  משחק תגובות ספונטני וקליל :)

   bottom of page