top of page
חיבורים

חיבורים

כלי חווייתי זוגי לפיתוח אינטימיות מקרבת ושיח בתחום האישיות.
הערכה כוללת 3 סוגי כרטיסיות ומאפשרת לבחור מה מתאים לכם!

הערכה מסייעת בהבנת הרגישות והערך של המקום האינטימי,
ומוסיפה שמחה והנאה לזוגיות בשלביה השונים.

    bottom of page