top of page
Pink Card

ברוכים הבאים!!!

תודה רבה שחזרתם לפה בשביל לשתף אותנו!!!
מקווים מאוד שנהנתם מהמשחקים, ושהם עזרו לכם לעלות קומה.

התגובות והשיתופים שלכם הם הדלק והאוויר לנשימה שלנו להמשיך בדבר הגדול הזה.
אז שוב תודה על הקדשת הזמן!

נשמח לפגוש בכם שוב 😀

משוב

כמובן שהמשוב הינו אנונימי לחלוטין, תודה רבה :)

האם המשחק קירב ביניכם?משחק על הפרצוףקצת הרחיק בינינוככה ככהחיבר מאודכמו זוג יוניםהאם המשחק קירב ביניכם?
איך הייתה חווית השאילה?גרועהיכול להיות יותר טובסבבהמצויינתאליפות!איך הייתה חווית השאילה?

שגיאה בשליחה

המשוב נשלח בהצלחה

ID

bottom of page