top of page

ישתבח שמו קיבלנו עשרות פניות, וכבר אין ביכולתנו כרגע לפתוח מוקדים נוספים... מקווים מאוד שבעתיד הקרוב זה יתאפשר לנו :)

נשמח אם תסכימו להיות שותפים שלנו למרות זאת!

ממש היינו רוצים להגיע לכמה שיותר זוגות, אז נשמח אם תעזרו לנו להפיץ בוואטסאפ...

ואם נדבה רוחכם לתמוך כלכלית במיזם, הקב"ה יברך אתכם כפליים!

תודה!!!

תודה רבה על הרצון!!!

bottom of page